CUC 2021.
Ovogodišnji CUC, CARNET-ova konferencija za korisnike, održala se od 27. do 29. listopada u Šibeniku, ali i online. Na konferenciji, koja se održava jednom godišnje, su se okupili korisnici i suradnici CARNET-a, a učilo se o novim dosezima u korištenju tehnologije u obrazovanju putem brojnih radionica, izlaganja i interaktivnih predavanja.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 09.11.2021.

Kako je na samom otvorenju rečeno, CUC je porastao u najveću obrazovnu konferenciju u Republici Hrvatskoj. Pod nazivom Nove prilike, ove su godine konferenciji u Šibeniku prisustvovali i predstavnici naše škole, profesor informatike Daniel Rakijašić, ravnateljica Ivana Biljan te profesorica kemije Maja Dubovicki kao izlagač interaktivnog predavanja Upotreba H5P alata na odabranom primjeru u suradnji s dr. sc. Olgicom Martinis, višom savjetnicom za kemiju iz AZOO-a. Veselimo se primjeni naučenoga u nastavi.

Maja Dubovicki, prof. kemije