Politika kao prilika mladim osobama
Uključenost mladih u politička zbivanja, kako na lokalnoj, tako i na široj razini, izuzetno je važna. Na žalost, mnogi mladi nemaju interesa za politiku, pa niti za izlazak na izbore. Mladi imaju ideje, brojne prijedloge, ali mnogi ne poznaju dovoljno tematiku izbora i rad DIP-a, stoga smo se uključili u ponuđenu edukaciju kako bi naši gimnazijalci imali priliku steći nova znanja i potaknuli njihovo aktiviranje u području izbora.

Objavio:

Datum objave: 02.12.2022.

Dva maturalna razreda su prisustvovala edukaciji za učenike srednjih škola  I moj glas je bitan koju provodi DIP, a kojom se mladi birači ohrabruju za sudjelovanje u izbornom procesu.

Edukaciji smo se priključili u online obliku putem Zoom aplikacije. Kroz edukaciju smo upoznali učenike s izbornim procesom, načinom na koji se ostvaruje aktivno i pasivno biračko pravo, i to s naglaskom na izbore koji bi se trebali održati tijekom 2024. godine – izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbore zastupnika u Hrvatski sabor i izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Na kraju edukacije učenici su postavljali pitanja vezana za izbornu promidžbu, za kontrolu samih izbora, motivirali su jedni druge za politički angažman…

Ukoliko mladi žele poboljšati kvalitetu života, trebaju započeti ozbiljnije pratiti politiku, uključivati se u politiku u lokalnoj zajednici kako bi si poboljšali sadašnjost i osigurali bolju budućnost.

Josipa Schweizer Matić, prof.