PROJEKT DRVOKOD
Cilj je projekta „Drvokod“ educirati učenike izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti iz biologije kako odrediti biljne vrste u okolini škole i obilježiti iste QR kodom te uočiti važnost drveća u smanjenju negativnog utjecaja klimatskih promjena. Učenici su odredili znanstveni naziv pojedine vrste, istražili ju i opisali njezine karakteristike, etimologiju, stanište, upotrebu i eventualnu ljekovitost kako bi svaki zainteresirani prolaznik očitavajući QR kod saznao više o označenoj vrsti. Projekt proizlazi iz vizije i misije škole, a to je aktivno uključivanje učenika u provođenje projekata iz područja ekologije i održivog razvoja, razvoj kompetencija za istraživanje okoliša, odgovoran odnos prema prirodi te ljubavi prema zavičaju i kulturnoj baštini. Također cilj je i jačanje suradnje naše Škole i institucija lokalne zajednice Grada Vinkovci, Uprave šuma Podružnica Vinkovci i Turističke zajednice grada Vinkovaca.

Objavio:

Datum objave: 18.09.2022.

U sklopu projekta učenici izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti iz biologije četvrtih i prvih razreda su posjetili Upravu Hrvatskih šuma gdje su nas gospođe Vesna Ančić Tunuković, dipl. ing. šumarstva i Nataša Čopčić, dipl. ing. šumarstva iz Odjela za ekologiju i zaštitu šuma upoznale s najnovijim saznanjima o utjecaju klimatskih promjena na šume hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu.

Uz suglasnost Grada Vinkovaca učenici su sami odabrali, slikali, determinirali i opisali po jednu vrstu drveća iz Gradskog parka, a na samom terenu su ih dodatno usmjeravali svojim savjetima i educirali stručnjaci iz Uprave Hrvatskih šuma.

 Radujemo se nastavku projekta i daljnjoj suradnji s institucijama lokalne zajednice i ove školske godine.   

 B. Jurić-Katunić, prof.