Školski odbor

Članovi Školskog odbora:
Daniel Rakijašić, Jasna Lovrić, Mario Meštrović, Ivana Biljan, Krunoslav Šporčić, Jasenka Krznarić-Barić, Igor Banovac, Sandra Božanović