Tjelesnim vježbanjem do mentalnog zdravlja učenika
Danas su naši učenici 2.b razreda imali 3. predavanje i sklopu projekta „Tjelesnim vježbanjem do mentalnog zdravlja učenika“. Radi se o preventivnom programu koji je usmjeren na osnaživanje mentalnog zdravlja učenika kroz pokret i vježbanje. Današnja je tema bila „Vježbe disanja i relaksacije“. Koristili smo nove rekvizite koje smo nabavili u sklopu projekta. Radi se o novim prostirkama i velikim loptama(swiss ball). Voditelji projekta su profesori tjelesne i zdravstvene kulture i školski psiholog.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 13.04.2022.