Zgrada je zasjala…
Danas je otišao i posljednji trag radova, novoobnovljeno je pročelje zasjalo. Hvala našim radnicima na predanome radu.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 16.04.2021.