Fakultativna nastava biologije

Fakultativna nastava iz biologije održava se od 2017./2018. školske godine na temelju kurikuluma koji je izrađen je u okviru projekta Prirodne znanosti su IN. Nastavni predmet nosi naziv Tajna života i namijenjen je učenicima drugih i trećih razreda gimnazije, a uči se kroz 35 sati godišnje. Prilikom izvođenja nastave učenicima i nastavnicama su na raspolaganju suvremeni Vernierovi uređaji i različita oprema. Kurikulum se temelji na ideji da je život pretvorba energije te je usmjeren na ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda koje učenici trebaju ostvariti na kraju odslušanog predmeta.. Pristup učenju i poučavanju temelji se na aktivnom uključivanju učenika u nastavni proces te na iskustvenom učenju. Kurikulum se konceptualno nadopunjuje na propisani program te je usko povezan s Kemijom i Fizikom..

Nastavnice koje predaju predmet (Jasenka Krznarić-Barić, prof., Brigita Jurić-Katunić, prof. i Vedrana Karakašić, prof.) same biraju sadržaje koje će obraditi za ostvarenje pojedinog ishoda, odgovarajuće pokuse i ključne aktivnosti. Planiranje ovisi o potrebama, interesima, sposobnostima i razinama znanja učenika te o uvjetima rada. Odgojno-obrazovni proces organiziran je u dvosatima, izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima, integriranim i projektnim danima te u suradnji s različitim ustanovama.

biologija