Upisi u našu Gimnaziju

Dragi učenici!

            Upis u srednju školu jedan je od značajnijih događaja u vašem životu. Sigurno se javljaju brojna pitanja. Koju školu upisati? Koji program obrazovanja odabrati? Koje zanimanje odabrati? Ta odluka značajno utječe na vaš daljnji profesionalni put. Treba joj pristupiti odgovorno. Važno je dobro poznavati sebe, vlastite vrijednosti, interese, mogućnosti i osobine ličnosti. Također je potrebno prikupiti informacije o svijetu rada,  o različitim zanimanjima,  o srednjim školama i programima obrazovanja. Dobro je informirati se o ključnim značajkama onih zanimanja koja su vam privlačna. To znači upoznati sadržaj i uvjete rada, spoznati potrebna znanja, vještine i osobine te zdravstvene zahtjeve za obavljanje posla. Svaki obrazovni program, kao i svako zanimanje, postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga upiše, odnosno obavlja. Kako bismo bili uspješni u odabranom, zahtjevi obrazovnog programa i zanimanja trebaju biti usklađeni s našim vrijednostima, interesima, mogućnostima i osobinama. Dobro je informirati se i o potrebama tržišta rada. O svemu navedenom možete više saznati u brošuri Kamo nakon osnovne škole.

            U izboru odgovarajućeg obrazovnog programa i zanimanja mogu vam pomoći vaši nastavnici, roditelji, stručni suradnici u školi, prijatelji i stručne osobe u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Dobro je ne oslanjati se samo na svoja razmišljanja i procjene.

Zašto upisati gimnaziju?

            Ukoliko želite steći široko opće obrazovanje, dobro se pripremiti za nastavak obrazovanja, razvijati mentalnu kondiciju i kapacitet pamćenja, ili ukoliko ste još uvijek neodlučni što dalje a imate izvrsna postignuća, gimnazija je pravi izbor.

            Pri izboru gimnazijskog smjera i izbornih predmeta trebali biste promisliti  o svojim interesima. Interesi otkrivaju što pojedinca zanima te čime se u životu želi baviti. Za većinu je učenika, koji imaju raznolike interese i ujednačene sposobnosti, optimalan izbor opća gimnazija. Oni učenici koji imaju razvijene numeričke sposobnosti i interes za prirodne znanosti trebali bi upisati prirodoslovno-matematičku ili prirodoslovnu gimnaziju, dok bi oni učenici koji imaju razvijenije verbalne sposobnosti i interes za učenjem stranih jezika trebali upisati jezičnu gimnaziju.

Bitne osobine učenika koji planiraju upisati gimnaziju

Strateški je nacionalni cilj upis 40% učenika u gimnazijske programe. Gimnazijski programi ne osposobljavaju učenike za neko konkretno zanimanje, nego ih prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. S obzirom na zahtjevnost gimnazijskih programa, najvažnije osobine koje bi budući gimnazijalci trebali posjedovati kako bi bili uspješni su inteligencija i savjesnost.

Intelektualne sposobnosti određuju brzinu i uspješnost učenja, uspješnost rješavanja problema i logičkog zaključivanja te mogućnost snalaženja i prilagođavanja novim i promijenjenim situacijama. Intelektualne sposobnosti najvažniji su pojedinačni prediktor uspjeha u školovanju i radu, i to su važnije što su zadaci koje pojedinac obavlja složeniji.

Savjesnost je dimenzija ličnosti koja opisuje odnos pojedinca prema radu i obvezama. Savjesne su osobe odgovorne, marljive, pouzdane, organizirane, samodisciplinirane te se kod njih rjeđe primjećuju impulzivna ponašanja koja su usmjerena trenutnim zadovoljenjima potreba bez razmišljanja o posljedicama tih ponašanja.

 

Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci svake godine planira učenicima ponuditi upis u program:

          opće gimnazije – tri razredna odjela,

          jezične gimnazije – jedan razredni odjel,

          prirodoslovne gimnazije – jedan razredni odjel i

          prirodoslovno-matematičke gimnazije – dva razredna odjela,

što ovisi o Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Za upis u sve programe (opća, jezična, prirodoslovna i prirodoslovno-matematička gimnazija), prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, boduje se prosjek zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta u 5., 6., 7. i 8. razredu.

Također se boduju zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz sljedećih nastavnih predmeta:

Opća gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija

Jezična gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija

Prirodoslovna gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Kemija, Fizika, Biologija

Prirodoslovno-matematička gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Kemija, Fizika, Biologija        

 

Dodatne bodove donose rezultati državnih natjecanja (5., 6., 7. i 8. razred) postignuti na natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta koji se boduju za upis u određeni program, a u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i rezultati s državnog natjecanja iz područja informatike – računalstva (infokup).

Dodatne bodove donose  i rezultati s državnih natjecanja (5., 6., 7. i 8. razred) postignuti na natjecanjima školskih sportskih društava.

Za upis u Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića nema bodovnog praga, tj. ne utvrđuje se minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja.

Uvjete upisa preuzmite na poveznici ispod:

Uvjeti upisa

Odluku o upisu pogledajte ovdje.

Upite vezane za upise u Gimnaziju pošaljite na email adresu upisi@gimnazija-mareljkovica-vk.skole.hr ili putem obrasca ispod.

6 + 7 =

Najčešća pitanja o upisu

Kada trebam prijaviti provjeru 1. stranog jezika?

Učenik treba polagati ispit iz prvog stranog jezika samo ukoliko za prvi strani jezik želi izabrati onaj jezik kojeg nije učio/učila najmanje 4 godine u osnovnoj školi.

Učio sam njemački jezik 5 godina kao prvi strani jezik a engleski jezik 4 godine kao drugi strani jezik u osnovnoj školi. Sad bih izabrao engleski jezik kao prvi strani jezik. Trebam li na provjeru?

Ne trebaš, samo u aplikaciji izaberi engleski jezik kao prvi strani jezik.

Učio sam engleski jezik samo 2 godine u osnovnoj školi, a išao sam i u privatnu školu stranog jezika. Trebam li na dodatnu provjeru stranog jezika ukoliko želim izabrati engleski kao prvi strani jezik?

Da, trebaš. Potvrde privatnih škola stranih jezika se ne priznaju pri upisu.

Kada je dodatna provjera 1. stranog jezika?

Dodatna je provjera 30. lipnja 2021. u 9 sati kako to i piše u uvjetima upisa u našu školu.

Koje sve dokumente dostavljamo pri upisu u gimnaziju?

Upisnicu preuzetu iz sustava za upise te svu medicinsku dokumentaciju na osnovu koje je učenik ostvario bodove ili izravan upis (ukoliko ih je bilo).

Trebam li prilikom upisa dostaviti i svjedodžbe iz osnovne škole.

Ne treba!

Kome se obraćam ukoliko mi nije jasno imam li pravo na dodatne bodove prilikom upisa?

Razredniku ili upisnom povjerenstvu osnove škole koju učenik pohađa.

Treba li osobno donijeti upisnicu u školu?

Ne treba, može se dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu upisi@gimnazija-mareljkovica-vk.skole.hr .