Programi

Nastavni plan za gimnazijske programe prikazan je u tablici, a iskazan je na osnovi 35 nastavnih tjedana u 1., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.

PREDMETNI KURIKULUMI OPĆA JEZIČNA PRIRODOSLOVNA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA
GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
OBVEZNI PREDMETI    
Hrvatski jezik 140 140 140 128 140 140 140 128 140 140 140 128 140 140 140 128
I. strani jezik 105 105 105   96 140 140 140 128 105 105 105   96 105 105 105   96
II. strani jezik   70   70   70   64 140 105 105   96 70** 70** 70** 64**
Latinski jezik   70   70   70   70   70   70   70   70
Glazbena umjetnost 35 35 35 32 35 35 35 32 64 35 35
Likovna umjetnost 35 35 35 32 35 35 35 32 70 35 35
Psihologija 35 35 70 35 35
Logika 35 35 35 35
Filozofija 64 64 64 64
Sociologija 70 70 35 35
Povijest   70   70   70 96   70   70   70 64   70   70   70 64   70   70   70 64
Geografija   70   70   70 64   70   70   35 64   70   70   70   70   70   70 64
Matematika 140 140 105   96 105 105 105   96 140 140 105   96 140 140 175 160
Fizika   70   70   70   64   70   70 70* 64* 105 105 105   96 105 105 105   96
Kemija   70   70   70   64   70   70 70* 64*   70   70   70   64
Biologija   70   70   70   64   70   70 70* 64* 105 105 105   96   70   70   70   64
Informatika 70 70   70   70 –    70   70   70   64
Politika i gospodarstvo 32 32 32 32
Tjelesna i zdravstvena kultura   70   70   70   64   70   70   70   64   70   70   70   64   70   70   70   64
Kemija s vježbama 140 140 140 128
Geologija 64
IZBORNI PREDMETI
Vjeronauk/Etika*** 35 35 35 32 35 35 35 32 35 35 35 32 35 35 35 32
Izborni predmet**** 70 70 64
Strani jezik 70* 64*
Matematika 70** 70** 70** 64**
DRUGI OBLICI NASTAVE
Sat razrednika 35 35 35 32 35 35 35 32 35 35 35 32 35 35 35 32
UKUPNO TJEDNO 33 34 34 34 33 34 34 33 33 33 33 33 34 34 34 34
MEĐUPREDMETNE TEME*****        
Osobni i socijalni razvoj izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika

 

 

 

izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika

izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika
Građanski odgoj i obrazovanje
Zdravlje
Održivi razvoj
Učiti kako učiti
Poduzetništvo
Uporaba informac. i komunikac. tehn.

*  U jezičnoj gimnaziji u 3. i 4. razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizike, kemije i biologije) mogu se birati prošireni programi stranih jezik ili III. strani jezik.

**  U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji umjesto drugog stranog jezika mogu se birati prošireni programi matematike. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.

***  Učenici svih vrsta gimnazija biraju vjeronauk ili etiku kao specifični izborni predmet. Izborom vjeronauka ili etike kao izbornoga predmeta učenik ne gubi pravo na izbor drugih izbornih predmeta.

****  U općoj gimnaziji učenik u drugoj, trećoj i četvrtoj godini obvezno, uz vjeronauk ili etiku, bira dodatno 70 sati izborne nastave.

***** Kurikulumi koji se izvode kao međupredmetne teme izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog standarda i programa u koje je učenik uključen. Realizacija odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema je obavezna u svim razredima, a za to se koriste sati planirani za pojedine nastavne predmete i sat razrednika.

 

Učenicima je u ponudi i fakultativna nastava iz Astronomije, Biologije, Filmologije, Fizike, Kemije, Matematike, Španjolskog jezika i DSD-a – Njemački jezik za njemačku jezičnu diplomu.