Demokratsko procijepljenje
Javni nastup nešto je čega se bojimo, što izaziva neugodu i što većina ljudi izbjegava. Ovo nije problem samo zbog usmenog odgovaranja, već i zbog uspješnog razvoja djece u odrasle osobe koje znaju izraziti što žele i prenijeti drugima što misle, problem koji smanjuje demokratski potencijal društva. Debata je ključna za razvoj ovih sposobnosti jer je njih nemoguće naučiti iz knjige ili u regularnoj nastavi. Razmišljanje se uči analizom i sukobljavanjem svojih ideja i stavova s drugima.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 29.03.2022.

Osim toga, učenici škola koje u nastavi redovito koriste debatu pokazuju značajno bolje rezultate na završnim ispitima iz cijelog spektra predmeta. Iako debata može biti natjecateljska aktivnost, posebna pozornost daje se debati kao nastavnoj metodi koja razvija kritičko razmišljanje, argumentacijske vještine, pomaže usvajanju novih informacija i pruža učenicima priliku za primjenu novostečenih znanja.

Hrvatsko debatno društvo (HDD) od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine provodi projekt ‘ Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka’. Niska razina svijesti o važnosti aktivnog građanstva i nedostatak demokratske kulture karakteristične su za mlade u Hrvatskoj.  Problem je što mladima nisu dostupne aktivnosti koje bi ih osposobile za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U sklopu projekta se proširuju debatni klubovi kao uspješan model građanskog odgoja i obrazovanja koji razvijaju vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja, timskog rada, senzibiliziraju korisnike na različitosti, važnost ljudskih prava i osnažuju ih za informirano djelovanje. Mladi uključeni u rad klubova svoje vještine primijenjuju tijekom deliberacijskih aktivnosti koje ih upoznaju s informiranom političkom participacijom i daju im priliku da identificiraju probleme u svojim zajednicama te u suradnji s lokalnom samoupravom kreiraju informirana i kvalitetna rješenja.

Gimnazija M. A. Reljković iz Vinkovaca surađuje s HDD-om od osnutka debatnog kluba Geneza, no tijekom pandemije korona virusa rad se odvijao online, jačanjem kapaciteta samih nastavnika kroz dva modula, a u tijeku je mentorski proces u rada s učenicima.

Dogovorene su radionice u trajanju od dva dana (25. 3. i 26. 3.), prvi dan učenicima su dane opće informacije o debati, a istodobno su imali prilike i sami koristiti metodu debate.

Drugi dan odrađena je Deliberativna radionica s manjim brojem učenika.

Hvala ravnateljici Ivani Biljan na svečanom prijemu i podršci tijekom odvijanja radionica te predavačima HDD-a Gabrijeli i Patriku na zanimljivim informacijama i pristupu. Veselimo se narednoj suradnji!

Mateja Damjanović, prof. filozofije i Josipa Schweizer Matić, prof. politike i gospodarstva

‘Debatne radionice su mi oba dana bile zanimljive i poučne, iako mi je u boljem sjećanju ostala subota, drugi dan. … svidio mi se rad u manjim grupama. Mnogo smo naučili o debatiranju, kritički smo promišljali o društvu te koliko je važno biti angažiran u rješavanju problema lokalne zajednice. Veselim se budućim radionicama! ‘ (L. B.)

 ‘Naučio sam puno o debati i njenim pravilima. Predavači su bili zanimljivi te su odlično prenosili znanje. Zanimljiva mi je bila i suradnja s drugim učenicima. Volio bih da se takva događanja održavaju više jer  je bilo poučno i zanimljivo.’ (J. P.)


‘Drago mi je da sam sudjelovao na ovoj radionici.’ (F. M.)