‘Koliko poznaješ hrvatski sabor?’ online kviz
Služba za građane Hrvatskoga sabora u školskoj godini 2021./2022. organizirala je online kviz natjecanje „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola. Kviz pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo za srednje škole u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. Pitanja su vezana uz očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz predmeta Politika i gospodarstvo, vezane uz politički sustav Republike Hrvatske, ustrojstvo državne vlasti te ulogu i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 12.05.2022.

Dva su cilja ovog edukativnog programa: prvi je pružiti mogućnost učenicima srednjih škola da testiraju svoje znanje o Hrvatskome saboru, njegovom ustroju i nadležnostima, procedurama u donošenju akata, kao i o pravima i obvezama saborskih zastupnika, a drugi je zainteresirati učenike za stjecanje dodatnih znanja o ulozi i mjestu Sabora u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas što podrazumijeva sve one ustavne ovlasti Sabora kao parlamenta jedne od država članica Europske unije.

Kviz je održan 29.4.2022. u 01:00h, a naša škola uključila se s dva tima, od kojih jedan sudjeluje u kvizu, a drugi je rezervni tim. U timu 1 bili su učenici Andrea Miletić (4.a), Karlo Marušinac (4.c)i Pavao Pap (4.a), a u timu 2 učenice Gabrijela Karačić (4.g), Tena Kovačević (4.g) i Patra Štrk (4.g). Od ukupno 51. škole koja je bila uključena u natjecanje, naša škola osvojila je zapaženo 13. mjesto.

Trenutak prijave na samo natjecanje i početak natjecanja popratili su i novinari HRT -a.

‘Ovo je našoj školi druga godina sudjelovanja na kvizu, zadovoljni smo rezultatom, zahvaljujem se svim učenicima na trudu i radu u ovom zanimljivom projektu.’

Josipa Schweizer Matić, prof.