Mjesec prava djece u GMAR-u
Učenici gimnazije M. A. Reljković Vinkovci na satima etike imali su radionice o ljudskim pravima, a posebnu pozornost obratili su na dječja prava povodom Međunarodnoga dana dječjih prava koji se obilježava 20. studenoga.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 02.12.2021.

Dječjim pravima štite se sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da ostvari sve svoje potencijale. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno poštovati i tuđa prava. Osim općenitih informacija iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta zanimala nas je primjena dječjih prava u RH.

( Od koliko godina i pod kojim uvjetima djeca mogu raditi u RH?

Kakve poslove maloljetnici ne smiju obavljati?

Upoznali smo se sa zadaćama i  preporukama pravobraniteljice za djecu?

Kako se kažnjavaju roditelji koji zanemaruju svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta? … )

Proučili smo i primjere u medijima koji se odnose na kršenje prava djece ( iskorištavanje djece kao radne snage, djeca vojnici, kršenja prava djece na privatnost, trgovanje djecom…), a kao rezultat radionice nastali su  plakati.

Josipa Schweizer Matić, prof.