Obnovljene učionice i novi dnevni boravak za učenike
Odnedavno je naša Škola uz podršku osnivača Vukovarsko-srijemske županije priuštila učenicima nove i zanimljive prostorije. Kako u školama učenici provedu dosta vremena, promjene su nam učinile prostor ugodnijim. Naime, riječ je o dvjema učionicama te o novom dnevnom boravku. Sve tri prostorije oduševile su učenike.

Objavio: Ivan Švaganović

Datum objave: 15.02.2022.

Dnevni boravak  vrlo je praktičan za sve, a naročito kada je riječ o putnicima koji često moraju čekati prijevoz prije ili poslije nastave. Vrlo ugodan ambijent koji je moderno uređen omogućuje učenicima druženje, učenje  i korisnije provođenje vremena te ono što je posebno važno, pogotovo kada je riječ o zimskim mjesecima, topli kutak u kojemu mogu boraviti. Svi koji koriste dnevni boravak izjavili su kako smatraju da je to vrlo koristan prostor te kako se osjećaju ugodno i sigurno.

Osim toga, dvije su nove učionice potpuno uređene. Riječ je o nekadašnjem kabinetu filozofije (koji će se povratkom na kabinetsku nastavu prenamijeniti u kabinet matematike) te o kabinetu psihologije (koji će biti prenamijenjen za kabinet filozofije i latinskog jezika). U navedenim učionicama nalaze se novi interaktivni ekrani koji nastavu čine bržom, jednostavnijom i zanimljivijom. Za kabinet matematike nabavljeno je i deset prijenosnih računala kako bi ih učenici mogli koristiti za nastavu. Učenici su jako zadovoljni te su izjavili kako im je interaktivni ekran od velike koristi, posebice kada imaju predmete u kojima ekran zaista mora dobro funkcionirati kako ne bi gubili vrijeme na brisanje ploče. Osim ekranom, zadovoljni su i potpuno obnovljenom učionicom  (promjena seže od novih ulaznih vrata i podova do nove led rasvjete na stropovima).

Promjene u Školi započele su obnovom fasade, također su napravljene neke prilagodbe za osobe s posebnim potrebama (omogućen im je jednostavniji ulaz, toalet), postavljena je nova led rasvjeta u učionicama na prvom katu i kabinetima biologije, kemije i fizike, a u kemiji je nabavljen i novi namještaj. Ravnateljica Ivana Biljan  ponosna je jer je sve to odrađeno u prilično kratkom roku, ali i  sretna uvijek kada vidi da su učenici zadovoljni jer, kako kaže, u ovoj nepredvidivoj epidemiološkoj situaciji, potrebno je da se svi i uz epidemiološke mjere osjećaju ugodno i sigurno.

Maja Kaurin, 4. d

Fotografirala: Klara Mandić, 4. d